Home   ČIŠĆENJE NAKON GRAĐEVINSKIH RADOVA

ČIŠĆENJE NAKON GRAĐEVINSKIH RADOVA

 

< Vršimo generalno čišćenje objekata nakon završetka izgradnje, renoviranja ili adaptacije stambenih i poslovnih objekata na području Zadra i okolice.

< Cijena čišćenja  ovisi o  stupnju zaprljanja  objekta (žbukom, bojom i ostalim građevinskim materijalom…) o veličini i vrsti objekta za koji trebate uslugu čišćenja.

< Kako bismo odredili konkretnu cijenu  izlazimo na teren i vršimo  procjenu stanja objekta, potrebno vrijeme za izvođenje radova, broj zaposlenika koji je potreban za izvođenje čišćenja.