Home   PRANJE I ČIŠĆENJE UNUTRAŠNJOSTI BRODOVA

PRANJE I ČIŠĆENJE UNUTRAŠNJOSTI BRODOVA

Pranje i čišćenje brodova

Vršimo generalna čišćenja unutrašnjosti brodova.

Metode čišćenja prilagođavamo vrsti materijala kao i stupnju zaprljanja.

Za kemijsko pranje tepiha,tepisona i ostalih tapeciranih površina koristimo metodu ekstrakcijskog odnosno dubinskog čišćenja posebnim strojevima i sredstvima koja uštrcavamo u materijal te ih istodobno pod tlakom izvlačimo zajedno sa nečistoćama. Takvim postupkom ne oštećujemo materijal.